VKSND tối cao yêu cầu báo cáo tình hình xử lý tội phạm về bảo vệ động vật hoang dã
VKSND tối cao yêu cầu báo cáo tình hình xử lý tội phạm về bảo vệ động vật hoang dã07/05/2020 18:32
Ngày thứ 17 không có ca nhiễm mới COVID-19, người dân cần thực hiện hướng dẫn chống dịch
Ngày thứ 17 không có ca nhiễm mới COVID-19, người dân cần thực hiện hướng dẫn chống dịch03/05/2020 07:34
Gắn kết giữa việc đánh giá, xếp loại với bình xét thi đua khen thưởng hàng năm
Gắn kết giữa việc đánh giá, xếp loại với bình xét thi đua khen thưởng hàng năm02/05/2020 09:00
Quyết liệt chấn chỉnh những hạn chế trong phòng, chống xâm hại trẻ em
Quyết liệt chấn chỉnh những hạn chế trong phòng, chống xâm hại trẻ em.27/04/2020 17:20
Bài 49 Ngành Kiểm sát hướng dẫn xử lý gần 6 000 vụ việc vi phạm chính sách, pháp luật
Bài 49. Ngành Kiểm sát hướng dẫn xử lý gần 6.000 vụ việc vi phạm chính sách, pháp luật26/04/2020 16:00
Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện giảm giá bán điện
Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện giảm giá bán điện16/04/2020 16:59
Hướng dẫn trả lương cho lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19
Hướng dẫn trả lương cho lao động bị ngừng việc do dịch Covid-1927/03/2020 11:23
Bộ Y tế hướng dẫn khi phải cách ly y tế tại nhà
Bộ Y tế hướng dẫn khi phải cách ly y tế tại nhà13/03/2020 08:16
Quận Cầu Giấy cách ly tuyến ngõ có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là hướng dẫn viên
Quận Cầu Giấy cách ly tuyến ngõ có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là hướng dẫn viêniconvideo
12/03/2020 15:21
Bộ Y tế chính thức công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 39
Bộ Y tế chính thức công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 3912/03/2020 10:29
Một hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội nghi nhiễm Covid-19
Một hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội nghi nhiễm Covid-1911/03/2020 19:31

VKSND tối cao yêu cầu báo cáo tình hình xử lý tội phạm về bảo vệ động vật hoang dã

(BVPL) - VKSND tối cao yêu cầu VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu thập, báo cáo tình hình xử lý tội phạm về bảo vệ động vật hoang dã (giai đoạn năm 2018 - 2019) và lập Phiếu thống kê theo các nội dung cụ thể đã được xác định.