Rác thải đang “đầu độc” du lịch biển tại Ninh Thuận
Rác thải đang “đầu độc” du lịch biển tại Ninh Thuận06/12/2019 09:43
Động lực mới của du lịch Ninh Thuận
Động lực mới của du lịch Ninh Thuận09/04/2019 19:00

Rác thải đang “đầu độc” du lịch biển tại Ninh Thuận

(BVPL) – Rác thải ngập ngụa đang khiến nhiều điểm du lịch biển tại Ninh Thuận… mất điểm. UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và công ty môi trường có biện pháp xử lí.