BHXH Mê Linh Chung tay cùng người dân vượt qua khó khăn trong những ngày phong tỏa do dịch COVID -19
BHXH Mê Linh: Chung tay cùng người dân vượt qua khó khăn trong những ngày phong tỏa do dịch COVID -1914/04/2020 08:57
Đảm bảo điện và chung tay phòng, chống dịch COVID - 19
Đảm bảo điện và chung tay phòng, chống dịch COVID - 1914/04/2020 08:55
VKSND TP Hải Dương chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19
VKSND TP Hải Dương chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19 10/04/2020 16:51
Đề xuất thu phí cách ly – Cùng chung tay chia sẻ gánh nặng
Đề xuất thu phí cách ly – Cùng chung tay chia sẻ gánh nặngiconvideo
09/04/2020 12:05
VKSND thị xã An Khê chung tay phòng chống dịch COVID-19
VKSND thị xã An Khê chung tay phòng chống dịch COVID-1909/04/2020 11:13
VKSND TP Đà Nẵng chung tay phòng, chống dịch COVID-19
VKSND TP Đà Nẵng chung tay phòng, chống dịch COVID-19.06/04/2020 20:51
Tuổi trẻ VKSND tỉnh Gia Lai chung sức chống dịch COVID-19
Tuổi trẻ VKSND tỉnh Gia Lai chung sức chống dịch COVID-1901/04/2020 18:38
Công Phượng và các đồng đội giảm lương, chung tay chống dịch Covid-19
Công Phượng và các đồng đội giảm lương, chung tay chống dịch Covid-1931/03/2020 09:16
Nhiều sáng chế độc đáo chung tay phòng chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng
Nhiều sáng chế độc đáo chung tay phòng chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng30/03/2020 22:47
VKSND huyện Đức Thọ chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19
VKSND huyện Đức Thọ chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-1930/03/2020 16:41
Chi đoàn VKSND TP Hà Tĩnh góp sức phòng, chống dịch COVID-19
Chi đoàn VKSND TP Hà Tĩnh góp sức phòng, chống dịch COVID-1930/03/2020 12:25
Cộng đồng chung tay ngăn chặn dịch bệnh Covid-19
Cộng đồng chung tay ngăn chặn dịch bệnh Covid-19iconvideo
16/03/2020 22:02
Khẩu trang vải kháng khuẩn chung tay đẩy lùi dịch bệnh
Khẩu trang vải kháng khuẩn chung tay đẩy lùi dịch bệnhiconvideo
01/03/2020 13:10

BHXH Mê Linh: Chung tay cùng người dân vượt qua khó khăn trong những ngày phong tỏa do dịch COVID -19

Đối với địa bàn đang phải phong tỏa, thực hiện cách ly như thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH càng khó khăn, vất vả hơn.