Qua phòng Karaoke mời bia, 2 nhóm lao vào hỗn chiến kinh hoàng
Qua phòng Karaoke mời bia, 2 nhóm lao vào hỗn chiến kinh hoàng05/09/2019 14:00
Báo động tình trạng Thuyền viên choảng nhau trên tàu cá
Báo động tình trạng: Thuyền viên 'choảng nhau' trên tàu cá14/10/2014 09:38

Qua phòng Karaoke mời bia, 2 nhóm lao vào hỗn chiến kinh hoàng

(BVPL) - Sau khi qua phòng kraoke bên cạnh để mời bia thì xảy ra mâu thuẫn, một lát sau cả 2 nhóm ở phòng hát lao vào “choảng” nhau khiến nhiều người một phen hú vía.