Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tại 51 tỉnh, thành phố
Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tại 51 tỉnh, thành phố18/09/2020 15:18
Cơ cấu tổ chức mới của Đài Truyền hình Việt Nam
cấu tổ chức mới của Đài Truyền hình Việt Nam19/03/2020 16:50
Cơ cấu lại hướng sản xuất, tổ chức lại thị trường
cấu lại hướng sản xuất, tổ chức lại thị trường06/11/2019 15:00

Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tại 51 tỉnh, thành phố

(BVPL) - 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua việc ban hành Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.