Xử lý với Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm
Xử lý với Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm?18/10/2019 16:17
Trốn thuế có bị xử lý hình sự
Trốn thuế có bị xử lý hình sự?11/10/2019 14:50
Dấu hiệu pháp lý của Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc 

​
Dấu hiệu pháp lý của Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc? ​07/10/2019 15:16
Tội xâm phạm chỗ ở của người khác Dấu hiệu pháp lý và hình phạt
Tội xâm phạm chỗ ở của người khác: Dấu hiệu pháp lý và hình phạt?03/10/2019 21:21
Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh sẽ bị xử lý như thế nào
Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh sẽ bị xử lý như thế nào?30/09/2019 14:40
Bạo hành vợ bị xử lý như thế nào
Bạo hành vợ bị xử lý như thế nào?26/09/2019 16:44
Yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”
Yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”?23/09/2019 14:14
Bắt nguyên cán bộ Công an trại giam nhận tiền chạy việc
Bắt nguyên cán bộ Công an trại giam nhận tiền chạy việc23/09/2019 12:16
Dấu hiệu pháp lý của tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”
Dấu hiệu pháp lý của tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”? 20/09/2019 15:25
Chế tài cho tội Cưỡng đoạt tài sản
Chế tài cho tội "Cưỡng đoạt tài sản"?15/09/2019 15:39

Xử lý với Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm?

(BVPL) - Báo BVPL có bài “Truy tố 12 bị can buôn bán, vận chuyển 215 cá thể tê tê Java”, tôi xin hỏi Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm bị xử lý như thế nào?