Nga và Mỹ cùng phản đối Thổ Nhĩ Kỳ về chiến dịch quân sự ở miền bắc Syria
Nga và Mỹ cùng phản đối Thổ Nhĩ Kỳ về chiến dịch quân sự ở miền bắc Syria
04/06/2022 13:42