Hoàn thành vòng đàm phán thứ nhất Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Lào
Hoàn thành vòng đàm phán thứ nhất Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Lào01/10/2019 21:21
Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí thăm và làm việc tại CHDCND Lào
Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí thăm và làm việc tại CHDCND Lào14/08/2019 11:23
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp Chánh án TAND tối cao Lào
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp Chánh án TAND tối cao Làoiconvideo
16/07/2019 16:53
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp Chánh án TAND tối cao Lào
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp Chánh án TAND tối cao Lào16/07/2019 10:59
Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Luông Pha Băng - Lào
Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Luông Pha Băng - Lào09/06/2018 10:47
Tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện VKSND tối cao Việt Nam – Lào
Tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện VKSND tối cao Việt Nam – Lào29/03/2018 18:42
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp xã giao Viện trưởng VKSND tối cao Lào
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp xã giao Viện trưởng VKSND tối cao Lào08/01/2018 13:58

Hoàn thành vòng đàm phán thứ nhất Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Lào

(BVPL) - VKSND tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.