Trao đổi bài viết   rút một phần yêu cầu khởi kiện của đương sự tại phiên tòa dân sự sơ thẩm
Trao đổi bài viết "...rút một phần yêu cầu khởi kiện của đương sự tại phiên tòa dân sự sơ thẩm"05/04/2019 08:32

Trao đổi bài viết "...rút một phần yêu cầu khởi kiện của đương sự tại phiên tòa dân sự sơ thẩm"

(BVPL) - Qua nghiên cứu bài viết “Nghiên cứu trao đổi việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của đương sự tại phiên tòa dân sự sơ thẩm” của tác giả Nguyễn Đức Hùng. Tôi đồng tình với quan điểm thứ nhất của tác giả và có một số ý kiến riêng.