Trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Chánh Văn phòng Trung ương Đảng20/10/2020 15:13
Phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước
Phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước18/10/2020 15:58
Phát triển Tuyên Quang xứng đáng tầm vóc vùng đất cách mạng
Phát triển Tuyên Quang xứng đáng tầm vóc vùng đất cách mạng 14/10/2020 18:06
Khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII
Khai trương Trang tin điện tử 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII'03/10/2020 18:43
Phiên họp thứ ba của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Phiên họp thứ ba của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng 24/09/2020 18:00
Thường trực Ban Bí thư Yên Bái phải thực hiện được mục tiêu năm 2025 trở thành tỉnh khá
Thường trực Ban Bí thư: Yên Bái phải thực hiện được mục tiêu năm 2025 trở thành tỉnh khá 24/09/2020 14:00
Lực lượng CAND xứng đáng là “thanh bảo kiếm”, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân
Lực lượng CAND xứng đáng là “thanh bảo kiếm”, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân30/07/2020 11:41
Đồng chí Hoàng Quốc Việt có công lao lớn trong việc xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ Kiểm sát
Đồng chí Hoàng Quốc Việt có công lao lớn trong việc xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ Kiểm sát02/07/2020 14:02
Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu
Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu13/06/2020 15:58
Phải đào tạo được những cán bộ kiểm sát vừa có đức, vừa có tài, dũng cảm bảo vệ công lý
Phải đào tạo được những cán bộ kiểm sát vừa có đức, vừa có tài, dũng cảm bảo vệ công lý25/05/2020 16:06

Trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Sáng 20/10, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công cán bộ.