VKS đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
VKS đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng27/12/2019 20:08
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2020
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2020 27/12/2019 08:16
Kiên quyết ngăn chặn chạy nhân sự cấp ủy các cấp
Kiên quyết ngăn chặn "chạy" nhân sự cấp ủy các cấp26/12/2019 07:23
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng23/12/2019 14:36
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự tại 3 Bộ
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự tại 3 Bộ11/12/2019 13:46
Phòng chống tham nhũng là bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng
Phòng chống tham nhũng là bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng30/11/2019 18:10
Đại học Luật Hà Nội khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu và phát triển khoa học pháp lý
Đại học Luật Hà Nội khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu và phát triển khoa học pháp lý10/11/2019 14:40
Khai trừ Đảng cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn
Khai trừ Đảng cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn11/10/2019 20:28
Hội Luật gia Việt Nam xác định phương châm hoạt động “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”
Hội Luật gia Việt Nam xác định phương châm hoạt động “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”13/09/2019 14:13
Ngành Kiểm sát xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân
Ngành Kiểm sát xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân21/08/2019 15:29

VKS đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

(BVPL) - Đến dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành KSND được tổ chức vào sáng 27/12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Viện Kiểm sát đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng...