Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương19/02/2021 12:00
Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII vào ngày 22 1
Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII vào ngày 22/113/01/2021 10:03
Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm 2 tân Vụ trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm 2 tân Vụ trưởng01/09/2020 12:43
Ông Phan Xuân Thủy được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Phan Xuân Thủy được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương04/08/2020 18:30
Trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ươngiconvideo
13/05/2020 17:52
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương07/05/2020 15:25
Ban Tuyên giáo Trung ương điều động, bổ nhiệm 3 Vụ trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương điều động, bổ nhiệm 3 Vụ trưởng29/04/2020 16:40
Báo chí cần trách nhiệm, khách quan, trung thực và sáng tạo hơn nữa
Báo chí cần trách nhiệm, khách quan, trung thực và sáng tạo hơn nữa04/02/2020 18:02
Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ
Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ20/08/2019 10:42
Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền
Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền31/07/2019 09:57
Ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương31/10/2018 10:24

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Sáng 19/2/2021, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.