Hải Phòng sẵn sàng cho tình huống xấu nhất liên quan đến dịch Covid-19
Hải Phòng sẵn sàng cho tình huống xấu nhất liên quan đến dịch Covid-1913/03/2020 23:56
Bệnh viện Trung ương Huế lên phương án cho tình huống xấu nhất của dịch do virus corona
Bệnh viện Trung ương Huế lên phương án cho tình huống xấu nhất của dịch do virus corona02/02/2020 17:36
Việt Nam nên gấp rút chuẩn bị cho tình huống xấu nhất
"Việt Nam nên gấp rút chuẩn bị cho tình huống xấu nhất"11/06/2014 09:44

Hải Phòng sẵn sàng cho tình huống xấu nhất liên quan đến dịch Covid-19

(BVPL) - Thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các tình huống xấu nhất về đại dịch Covid-19 đều được thành phố Hải Phòng lên phương án chuẩn bị.