Bí mật về mẫu vật chất thu được từ tiểu hành tinh Ryugu 4,5 tỉ năm tuổi
Bí mật về mẫu vật chất thu được từ tiểu hành tinh Ryugu 4,5 tỉ năm tuổi
17/12/2020 13:09
Tàu Hayabusa2 thu thập được mẫu vật chất từ tiểu hành tinh 4,5 tỉ năm tuổi
Tàu Hayabusa2 thu thập được mẫu vật chất từ tiểu hành tinh 4,5 tỉ năm tuổi
06/12/2020 17:07