Báo Bảo vệ pháp luật tròn tuổi 18 Khát khao đổi mới và cống hiến
Báo Bảo vệ pháp luật tròn tuổi 18: Khát khao đổi mới và cống hiến23/12/2020 23:03
BẢO VỆ PHÁP LUẬT tuổi 17 - Một chặng đường mở ra và tiếp nối
BẢO VỆ PHÁP LUẬT tuổi 17 - Một chặng đường mở ra và tiếp nối !23/12/2019 14:08
Báo Bảo vệ pháp luật kỷ niệm 15 năm ra số đầu tiên
Báo Bảo vệ pháp luật kỷ niệm 15 năm ra số đầu tiêniconvideo
21/12/2017 08:38
Cận cảnh xe nguyên thủ của ông Putin tại Hà Nội
Cận cảnh xe nguyên thủ của ông Putin tại Hà Nội14/11/2013 17:04
Báo Bảo vệ pháp luật kỷ niệm 10 năm ngày ra số báo đầu tiên
Báo Bảo vệ pháp luật kỷ niệm 10 năm ngày ra số báo đầu tiên28/12/2012 14:20

Báo Bảo vệ pháp luật tròn tuổi 18: Khát khao đổi mới và cống hiến

(BVPL) - Chiều 23/12, tại Hà Nội, Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 18 năm ra số đầu tiên (24/12/2002 - 24/12/2020) và Báo cáo kết quả sau hai năm thực hiện Quyết định 596/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về Quy định phối hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND.