Quá trình công tác của đồng chí Trần Quốc Vượng
Quá trình công tác của đồng chí Trần Quốc Vượng05/03/2018 21:13
Quá trình nâng cấp tuyến luồng đường thuỷ nội địa thành tuyến luồng hàng hải Sự cần thiết của công tác xã hội hoá
Quá trình nâng cấp tuyến luồng đường thuỷ nội địa thành tuyến luồng hàng hải: Sự cần thiết của công tác xã hội hoá22/04/2015 10:15

Quá trình công tác của đồng chí Trần Quốc Vượng

Ngày 2/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để cho ý kiến về công tác cán bộ.