VKSND huyện Bình Giang Tổ chức phiên toà dân sự rút kinh nghiệm
VKSND huyện Bình Giang :Tổ chức phiên toà dân sự rút kinh nghiệm 24/12/2019 16:18
Viện cấp cao 3 phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
Viện cấp cao 3 phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm09/08/2019 10:42
VKSND huyện Lương Tài, Phú Lộc tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm
VKSND huyện Lương Tài, Phú Lộc tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm 19/04/2019 21:48
VKSND huyện Mường Khương phối hợp tổ chức phiên toà dân sự rút kinh nghiệm
VKSND huyện Mường Khương phối hợp tổ chức phiên toà dân sự rút kinh nghiệm18/04/2019 22:14
Tổng hợp ý kiến nhận xét về phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến toàn quốc năm 2018
Tổng hợp ý kiến nhận xét về phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến toàn quốc năm 201818/11/2018 20:07
Phối hợp tổ chức các phiên toà hình sự rút kinh nghiệm
Phối hợp tổ chức các phiên toà hình sự rút kinh nghiệm03/05/2018 07:59

VKSND huyện Bình Giang :Tổ chức phiên toà dân sự rút kinh nghiệm

(BVPL) - Thực hiện nhiệm vụ công tác Kiểm sát năm 2020, VKSND huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã tổ chức phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm mở rộng, vụ án “kiện đòi tài sản và chia di sản thừa kế” giữa nguyên đơn là ông Vũ Duy Cổn cùng các đồng nguyên đơn và bị đơn là anh Vũ Hải Lưu, chị Trần Thị Sinh.