Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”
Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” 10/06/2020 21:25
Phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm tại huyện Chợ Mới
Phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm tại huyện Chợ Mới02/03/2020 14:45
VKSND huyện Hương Sơn tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm
VKSND huyện Hương Sơn tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm 18/02/2020 08:53
VKSND huyện Bù Đốp phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
VKSND huyện Bù Đốp phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm17/02/2020 17:05
VKSND huyện Bình Giang Tổ chức phiên toà dân sự rút kinh nghiệm
VKSND huyện Bình Giang :Tổ chức phiên toà dân sự rút kinh nghiệm 24/12/2019 16:18
Viện cấp cao 3 phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
Viện cấp cao 3 phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm09/08/2019 10:42
VKSND huyện Lương Tài, Phú Lộc tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm
VKSND huyện Lương Tài, Phú Lộc tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm 19/04/2019 21:48
VKSND huyện Mường Khương phối hợp tổ chức phiên toà dân sự rút kinh nghiệm
VKSND huyện Mường Khương phối hợp tổ chức phiên toà dân sự rút kinh nghiệm18/04/2019 22:14
Tổng hợp ý kiến nhận xét về phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến toàn quốc năm 2018
Tổng hợp ý kiến nhận xét về phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến toàn quốc năm 201818/11/2018 20:07
Phối hợp tổ chức các phiên toà hình sự rút kinh nghiệm
Phối hợp tổ chức các phiên toà hình sự rút kinh nghiệm03/05/2018 07:59

Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”

(BVPL) - Ngày 8/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước phối hợp đưa ra xét xử vụ án Lê Nguyễn Nhật Quang và Nguyễn Đào Minh Hoàng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 4 Điều 251 BLHS.