Chất lượng giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động được nâng lên
Chất lượng giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động được nâng lên16/01/2020 22:24
Tập trung nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học
Tập trung nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học31/12/2019 15:00
Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ 10 và Vụ 12 thuộc VKSND tối cao
Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ 10 và Vụ 12 thuộc VKSND tối cao02/12/2019 12:22
VKSND tối cao có nhiều nỗ lực và thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 39-CT TW
VKSND tối cao có nhiều nỗ lực và thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW02/11/2019 18:43
Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu Hành chính tư pháp, Đặc khu hành chính Macao, Trung Quốc
Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu Hành chính tư pháp, Đặc khu hành chính Macao, Trung Quốc20/11/2018 21:52
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba07/03/2018 16:23

Chất lượng giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động được nâng lên

(BVPL)- “Cái đích là qua giải quyết công việc thì đóng góp được gì cho công tác quản lý Nhà nước để qua đó khẳng định được chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát”.