BHXH TP Đà Nẵng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025
BHXH TP Đà Nẵng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-202505/06/2020 07:26
Khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người lao động
Khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người lao động31/05/2020 06:35
Việt Nam phải sớm phục hồi, phát triển các hoạt động KT-XH
Việt Nam phải sớm phục hồi, phát triển các hoạt động KT-XHiconvideo
05/05/2020 16:39
Phát hiện đường dây hoạt động mại dâm qua mạng xã hội ở Đà Nẵng
Phát hiện đường dây hoạt động mại dâm qua mạng xã hội ở Đà Nẵng16/04/2020 10:22
Đắk Lắk có máy ATM phát gạo tự động miễn phí cho người nghèo
Đắk Lắk có "máy ATM" phát gạo tự động miễn phí cho người nghèo 13/04/2020 09:47
VKSND Hương Sơn phát động phong trào ủng hộ chống dịch Covid-19
VKSND Hương Sơn phát động phong trào ủng hộ chống dịch Covid-1926/03/2020 17:29
VKSND tỉnh Quảng Ninh phát động phong trào ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
VKSND tỉnh Quảng Ninh phát động phong trào ủng hộ phòng, chống dịch Covid-1924/03/2020 10:13
Bài 8 Gắn công tác kiểm sát với các cuộc vận động lớn do Đảng và Nhà nước phát động
Bài 8. Gắn công tác kiểm sát với các cuộc vận động lớn do Đảng và Nhà nước phát động14/03/2020 16:15
Việt Nam sẽ chủ động sản xuất bộ Kit phát hiện Covid-19
Việt Nam sẽ chủ động sản xuất bộ Kit phát hiện Covid-19iconvideo
05/03/2020 18:13
Chi Đoàn VKSND tỉnh Quảng Trị hưởng ứng “Ngày Chủ Nhật xanh”
Chi Đoàn VKSND tỉnh Quảng Trị hưởng ứng “Ngày Chủ Nhật xanh” 03/03/2020 16:45
Người dân Hải Phòng phát hiện người về từ vùng dịch hãy gọi 2 số máy này
Người dân Hải Phòng phát hiện người về từ vùng dịch hãy gọi 2 số máy này02/03/2020 18:03
VKSND Hải Dương Triển khai, phát động và ký giao ước thi đua tại các Cụm
VKSND Hải Dương:Triển khai, phát động và ký giao ước thi đua tại các Cụm28/02/2020 09:52
Khối thi đua số 4 VKSND tối cao phát động và ký kết giao ước thi đua
Khối thi đua số 4 VKSND tối cao phát động và ký kết giao ước thi đuaiconvideo
24/02/2020 16:51

BHXH TP Đà Nẵng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố vừa có Công văn số 1045/ BHXH-TCCB ngày 30/5/2020 Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương