Chiến đấu cơ tàng hình F-35 B của Mỹ bị sét đánh khi đang bay
Chiến đấu cơ tàng hình F-35 B của Mỹ bị sét đánh khi đang bay
25/07/2021 10:42
Phát hiện lỗi “chết người” khiến chiến đấu cơ tàng hình F-35 không thể cất cánh
Phát hiện lỗi “chết người” khiến chiến đấu cơ tàng hình F-35 không thể cất cánh
27/09/2020 18:13