Tiết lộ hình ảnh đầu tiên về đường ống khí đốt Nord Stream 1 dưới biển Baltic sau sự cố rò rỉ
Tiết lộ hình ảnh đầu tiên về đường ống khí đốt Nord Stream 1 dưới biển Baltic sau sự cố rò rỉ
19/10/2022 10:45
Nga tạm dừng bơm khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 sang châu Âu
Nga tạm dừng bơm khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 sang châu Âu
20/08/2022 10:31
Lượng khí đốt của Nga bơm qua Nord Stream 1 sang châu Âu chỉ còn 20 công suất
Lượng khí đốt của Nga bơm qua Nord Stream 1 sang châu Âu chỉ còn 20% công suất
28/07/2022 06:33
Nga cắt giảm một nửa lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 sang châu Âu
Nga cắt giảm một nửa lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 sang châu Âu
26/07/2022 12:54