Iran chuẩn bị phóng Vệ tinh viễn thông tự sản xuất Zafar 2
Iran chuẩn bị phóng Vệ tinh viễn thông tự sản xuất Zafar 2
29/12/2020 14:33