Thành tựu nhiệm kỳ 2015-2020 tạo nền tảng cho Thái Bình tiếp tục phát triển mạnh mẽ
Thành tựu nhiệm kỳ 2015-2020 tạo nền tảng cho Thái Bình tiếp tục phát triển mạnh mẽ 14/10/2020 18:05
Dấu ấn nổi bật của Đảng bộ VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Dấu ấn nổi bật của Đảng bộ VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2015 - 202026/08/2020 10:38
Cần sớm kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
Cần sớm kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 202023/08/2018 11:13
Kiện toàn Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kiện toàn Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 202025/05/2017 22:23
Tự bán đấu giá  chính mình để trả nợ
Tự bán đấu giá... chính mình để trả nợ27/12/2016 00:06
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 1002/10/2015 10:16
Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSNDTC lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSNDTC lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 202013/08/2015 16:49

Thành tựu nhiệm kỳ 2015-2020 tạo nền tảng cho Thái Bình tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Sáng 14/10, Đảng bộ tỉnh Thái Bình tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.