Công bố quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ
Công bố quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ06/01/2020 09:13
Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao
Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao18/12/2019 14:50
Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng
Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng16/09/2019 19:45
Danh sách 16 Đại sứ vừa được Chủ tịch nước bổ nhiệm
Danh sách 16 Đại sứ vừa được Chủ tịch nước bổ nhiệm10/08/2018 15:17

Công bố quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Ngoại giao vừa tổ chức Lễ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.