Không có căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự đối với nguyên Chủ tịch UBND xã
Không có căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự đối với nguyên Chủ tịch UBND xã14/06/2021 13:04
Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông04/06/2021 19:18
Nghị quyết miễn nhiệm, bầu một số chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ
Nghị quyết miễn nhiệm, bầu một số chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ16/04/2021 17:39
Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội16/04/2021 17:38
Nghị quyết miễn nhiệm, bầu chức vụ Chủ tịch nước
Nghị quyết miễn nhiệm, bầu chức vụ Chủ tịch nước16/04/2021 17:38
Nghị quyết miễn nhiệm, bầu chức vụ Thủ tướng Chính phủ
Nghị quyết miễn nhiệm, bầu chức vụ Thủ tướng Chính phủ16/04/2021 17:38
Miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và 12 bộ trưởng, trưởng ngành
Miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và 12 bộ trưởng, trưởng ngànhiconvideo
08/04/2021 13:48
Trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành
Trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành07/04/2021 18:47
Nghị quyết bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội
Nghị quyết bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội07/04/2021 17:39
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ07/04/2021 16:49
Hôm nay Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng
Hôm nay Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 07/04/2021 08:43
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủiconvideo
03/04/2021 12:56
446 đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ
446 đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủiconvideo
02/04/2021 14:56

Không có căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự đối với nguyên Chủ tịch UBND xã

(BVPL) - Cho rằng những sai phạm của ông Nguyễn Văn Trung (nguyên Chủ tịch xã Cư Đrăm) là vì tình cảm, vì tập thể... nên khoảng 300 người dân đã ký đơn kiến nghị xin miễn trách nhiệm hình sự cho ông Trung. Tuy nhiên, qua nghiên cứu và căn cứ các quy định của pháp luật, VKSND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, xác định không có căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự đối với trường hợp trên.