“Thực trạng rà soát, quản lý và giải pháp để giải quyết án tạm đình chỉ điều tra tại TP Hồ Chí Minh”
“Thực trạng rà soát, quản lý và giải pháp để giải quyết án tạm đình chỉ điều tra tại TP. Hồ Chí Minh”01/10/2020 15:24
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND quận 2, TP HCM
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND quận 2, TP HCM11/01/2020 08:45
VKSND TP Hồ Chí Minh có tân Phó viện trưởng
VKSND TP Hồ Chí Minh có tân Phó viện trưởng29/10/2019 17:24

“Thực trạng rà soát, quản lý và giải pháp để giải quyết án tạm đình chỉ điều tra tại TP. Hồ Chí Minh”

(BVPL) - Chiều ngày 30/9/2020, VKSND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị Chuyên đề “Thực trạng rà soát, quản lý và giải pháp để giải quyết án tạm đình chỉ điều tra thời gian từ ngày 31/5/2020 trở về trước của các cơ quan tiến hành tố tụng tại TP Hồ Chí Minh”.