Nga ‘triển lãm’ chiến lợi phẩm xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Marder
Nga ‘triển lãm’ chiến lợi phẩm xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Marder
28/04/2024 15:37
Đức tung gói viện trợ quân sự khủng cho Ukraine
Đức tung gói viện trợ quân sự khủng cho Ukraine
13/11/2023 15:22
Lầu Năm Góc để ngỏ khả năng cung cấp tiêm kích thế hệ thứ tư F-16 cho Ukraine
Lầu Năm Góc để ngỏ khả năng cung cấp tiêm kích thế hệ thứ tư F-16 cho Ukraine
27/01/2023 14:54
Mỹ, Đức cùng tuyên bố gửi xe tăng chủ lực tới Ukraine
Mỹ, Đức cùng tuyên bố gửi xe tăng chủ lực tới Ukraine
26/01/2023 09:42