Ai sẽ là Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa
Ai sẽ là Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa?22/02/2020 11:04
Thảo luận sửa đổi Luật đặc xá Cần bổ sung vai trò của VKSND
Thảo luận sửa đổi Luật đặc xá: Cần bổ sung vai trò của VKSND 07/11/2018 16:27
Bạn thân của Xuân Bắc lên tiếng vụ Hồng Nhung livestream
Bạn thân của Xuân Bắc lên tiếng vụ Hồng Nhung livestream 15/09/2017 22:00

Ai sẽ là Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa?

(BVPL) – Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân vừa được miễn nhiệm và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Vậy ai sẽ thay thế ông Tuân để trở thành tân Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa?