Bộ Chính trị cho thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Bộ Chính trị cho thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa17/10/2019 19:23

Bộ Chính trị cho thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

(BVPL) – Với lí sức khỏe không đảm bảo để đảm đương nhiệm vụ, ông Lê Thanh Quang đã được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.