Hôm nay không ca nhiễm COVID-19, có 51 người khỏi bệnh
Hôm nay không ca nhiễm COVID-19, có 51 người khỏi bệnh30/03/2021 18:37
Sáng 4 3 không có ca nhiễm COVID-19
Sáng 4/3 khôngca nhiễm COVID-1904/03/2021 06:33
Sáng nay không ca nhiễm mới, 163 bệnh nhân COVID-19 xét nghiệm âm tính
Sáng nay không ca nhiễm mới, 163 bệnh nhân COVID-19 xét nghiệm âm tính19/02/2021 07:48
Sáng 5 2, Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19
Sáng 5/2, Việt Nam khôngca nhiễm COVID-1905/02/2021 07:03
Hôm nay 4 12 không có ca nhiễm COVID-19, có 11 bệnh nhân khỏi bệnh
Hôm nay 4/12 khôngca nhiễm COVID-19, có 11 bệnh nhân khỏi bệnh04/12/2020 19:26
Việt Nam không ca nhiễm COVID-19, thế giới gần 36 triệu người nhiễm bệnh
Việt Nam không ca nhiễm COVID-19, thế giới gần 36 triệu người nhiễm bệnh07/10/2020 08:35
Hôm nay 30 9 không ca nhiễm mới COVID-19, thêm 3 ca khỏi bệnh
Hôm nay 30/9 không ca nhiễm mới COVID-19, thêm 3 ca khỏi bệnh 30/09/2020 19:00
8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, không có ca nhiễm COVID-19 mới
8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, khôngca nhiễm COVID-19 mới 14/09/2020 18:34
Thêm 8 ca khỏi bệnh, Việt Nam không có ca nhiễm mới COVID-19
Thêm 8 ca khỏi bệnh, Việt Nam khôngca nhiễm mới COVID-1912/09/2020 18:59
Chiều nay không có ca nhiễm mới, bệnh nhân nghi nhiễm ở Đà Nẵng xét nghiệm âm tính
Chiều nay khôngca nhiễm mới, bệnh nhân nghi nhiễm ở Đà Nẵng xét nghiệm âm tính06/09/2020 19:24

Hôm nay không ca nhiễm COVID-19, có 51 người khỏi bệnh

(BVPL) - Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 hôm nay thông báo không có ca nhiễm mới. Trong khi, số người được công bố khỏi bệnh 51 người, nâng số người khỏi bệnh lên 2.359 người.