Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND
Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND06/03/2021 22:00
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong ngành Kiểm sát nhân dân
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong ngành Kiểm sát nhân dân04/03/2021 16:14
Lập kế hoạch đào tạo nhân sự vận hành tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội
Lập kế hoạch đào tạo nhân sự vận hành tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội24/01/2020 19:24

Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND

(BVPL) - VKSND tối cao vừa có công văn số 800/VKSTC-V15 gửi Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2021.