VKSND tối cao thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2, năm 2020
VKSND tối cao thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2, năm 202026/02/2021 22:06
Thông báo thi tuyển vòng 2 công chức ngành Kiểm sát năm 2020
Thông báo thi tuyển vòng 2 công chức ngành Kiểm sát năm 2020 12/01/2021 22:37
Công bố kết quả kỳ thi tuyển Điều tra viên VKSND tối cao
Công bố kết quả kỳ thi tuyển Điều tra viên VKSND tối cao 18/11/2020 15:07
Thông báo thi tuyển Kiểm tra viên năm 2020
Thông báo thi tuyển Kiểm tra viên năm 202010/11/2020 21:54
Thông báo thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2020
Thông báo thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 202030/10/2020 21:57
Khai mạc thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2020
Khai mạc thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 202009/10/2020 21:00
Thông báo lịch thi tuyển Kiểm sát viên năm 2020
Thông báo lịch thi tuyển Kiểm sát viên năm 202001/10/2020 14:08
VKSND tối cao thông báo thi tuyển Kiểm sát viên đợt 1, 2 năm 2019
VKSND tối cao thông báo thi tuyển Kiểm sát viên đợt 1, 2 năm 2019 26/10/2019 09:50
Kỳ thi tuyển công chức Lâm Đồng Chấm lần ba, 7 thí sinh đậu thành rớt
Kỳ thi tuyển công chức Lâm Đồng: Chấm lần ba, 7 thí sinh đậu thành rớt17/04/2019 08:13
VKSNDTC ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển và Quy chế thi tuyển Điều tra viên các ngạch
VKSNDTC ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển và Quy chế thi tuyển Điều tra viên các ngạch11/09/2018 12:58

VKSND tối cao thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2, năm 2020

(BVPL) - Ngày 26/2, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao ban hành Thông báo số 18/TB-HĐTD về kết quả thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 (vòng 2) và thủ tục phúc khảo để thí sinh dự thi được biết.