Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự tỉnh Phú Thọ
Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự tỉnh Phú Thọ02/01/2020 15:10
Thủ tướng phê chuẩn ông Hồ Đại Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Thủ tướng phê chuẩn ông Hồ Đại Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ15/11/2018 14:28
Ông Hồ Đại Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Ông Hồ Đại Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ02/11/2018 14:40

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự tỉnh Phú Thọ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.