VKSND tối cao yêu cầu báo cáo kết quả kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự và hành chính
VKSND tối cao yêu cầu báo cáo kết quả kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự và hành chính04/04/2021 17:05
Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền12/01/2021 14:49
Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực
Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực07/01/2021 15:41
VKSND huyện Krông Nô làm tốt công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo
VKSND huyện Krông Nô làm tốt công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo02/12/2020 19:40
Thông báo kết quả, rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát và giải quyết KNTC trong hoạt động tư pháp
Thông báo kết quả, rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát và giải quyết KNTC trong hoạt động tư pháp01/12/2020 18:01
Chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo22/11/2020 15:47
Yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của người dân ở Lào Cai
Yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của người dân ở Lào Cai02/11/2020 12:45
Tăng cường trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tăng cường trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo15/10/2020 10:48
Gắn công tác tiếp công dân với trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo
Gắn công tác tiếp công dân với trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo03/02/2020 17:14
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển biến tích cực
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển biến tích cựciconvideo
17/01/2020 14:25
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển biến tích cực
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển biến tích cực17/01/2020 11:02

VKSND tối cao yêu cầu báo cáo kết quả kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự và hành chính

(BVPL) - VKSND tối cao vừa có công văn số 1195/VKSTC-V12 gửi các VKSND cấp cao; VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính.