NASA thử nghiệm bắn phá làm chệch hướng tiểu hành tinh đe dọa Trái đất
NASA thử nghiệm bắn phá làm chệch hướng tiểu hành tinh đe dọa Trái đất
24/11/2021 20:41
SpaceX lập kỳ tích trong lịch sử, phóng thành công tàu vũ trụ chở người lên Trạm vũ trụ ISS
SpaceX lập kỳ tích trong lịch sử, phóng thành công tàu vũ trụ chở người lên Trạm vũ trụ ISS
31/05/2020 10:17