Nổ súng tại khu phi quân sự giữa biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc
Nổ súng tại khu phi quân sự giữa biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc
03/05/2020 16:17
Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên gặp nhau ở DMZ
Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên gặp nhau ở DMZ
30/06/2019 15:58