Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm nhiều nhân sự mới
Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm nhiều nhân sự mới26/03/2020 17:30
Đoàn Viện KSND tỉnh Quảng Đông Trung Quốc kết thúc chuyến thăm tốt đẹp tại TP.HCM08/06/2018 17:01

Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Ngày 26/3, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã trao các quyết định về công tác cán bộ.