Nữ Viện trưởng quyết đoán, nhiệt huyết với nghề
Nữ Viện trưởng quyết đoán, nhiệt huyết với nghề11/03/2020 10:51
Việc tổ chức cuộc thi là sự sáng tạo của VKSND tỉnh Bắc Ninh
Việc tổ chức cuộc thi là sự sáng tạo của VKSND tỉnh Bắc Ninh16/10/2019 20:33
Xứng đáng là đơn vị trên quê hương Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên
Xứng đáng là đơn vị trên quê hương Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên29/07/2019 10:32
Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội thể thao của ngành KSND
Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh: Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội thể thao của ngành KSND10/07/2019 17:09
VKSND tỉnh Bắc Ninh có tân nữ Viện trưởng
VKSND tỉnh Bắc Ninh có tân nữ Viện trưởng12/04/2019 20:00

Nữ Viện trưởng quyết đoán, nhiệt huyết với nghề

(BVPL) - Ngành KSND được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,… Đây là trọng trách đầy khó khăn, đòi hỏi mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải luôn “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”