Viện trưởng Lê Minh Trí Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm
Viện trưởng Lê Minh Trí: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạmiconvideo
24/06/2020 20:41
Viện trưởng Lê Minh Trí Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm
Viện trưởng Lê Minh Trí: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm24/06/2020 13:00
Thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự ở VKSND tối cao nhằm tăng cường chống oan, sai
Thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự ở VKSND tối cao nhằm tăng cường chống oan, sai 26/05/2020 11:10
Luật sư nêu ý kiến về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao
Luật sư nêu ý kiến về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao 24/05/2020 14:04
VKSND tỉnh Tuyên Quang tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm
VKSND tỉnh Tuyên Quang tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm08/01/2020 17:46
VKSND TP Cần Thơ tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra
VKSND TP Cần Thơ tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra20/09/2019 13:53
“Chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm” là yêu cầu số một của mỗi Kiểm sát viên
Chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm” là yêu cầu số một của mỗi Kiểm sát viên27/08/2019 13:52
Ngành Kiểm sát đã thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm
Ngành Kiểm sát đã thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm01/08/2019 07:56
Trăn trở tìm giải pháp chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm
Trăn trở tìm giải pháp chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm18/03/2019 15:10
Áp dụng đồng bộ các biện pháp để chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm
Áp dụng đồng bộ các biện pháp để chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm15/02/2019 16:48
Chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu
Chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu06/02/2019 21:13

Viện trưởng Lê Minh Trí: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm

(BVPL) - Sáng 24/6, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng. Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.