200 sổ BHXH và 800 thẻ BHYT được trao tặng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
200 sổ BHXH và 800 thẻ BHYT được trao tặng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22/12/2022 16:25
BHXH tỉnh Gia Lai Kịp thời tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp
BHXH tỉnh Gia Lai: Kịp thời tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp
28/04/2020 22:16
BHXH tỉnh Gia Lai Cấp thẻ BHYT qua mạng xã hội Zalo
BHXH tỉnh Gia Lai: Cấp thẻ BHYT qua mạng xã hội Zalo
07/04/2020 20:20