Chế tài với Tội Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
Chế tài với Tội "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"?11/11/2019 15:46
Tội Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi  Dấu hiệu pháp lý và hình phạt
Tội "Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi": Dấu hiệu pháp lý và hình phạt?08/11/2019 15:09
Xử lý với Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
Xử lý với Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản?05/11/2019 17:18
Trộm cắp tài sản khi nào bị xử lý hình sự
Trộm cắp tài sản khi nào bị xử lý hình sự?02/11/2019 08:37
Dấu hiệu pháp lý của Tội gây ô nhiễm môi trường
Dấu hiệu pháp lý của Tội gây ô nhiễm môi trường?25/10/2019 18:37
Trách nhiệm hình sự với tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm 

​
Trách nhiệm hình sự với tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm? ​21/10/2019 15:43
Xử lý với Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm
Xử lý với Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm?18/10/2019 16:17
Trốn thuế có bị xử lý hình sự
Trốn thuế có bị xử lý hình sự?11/10/2019 14:50
Dấu hiệu pháp lý của Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc 

​
Dấu hiệu pháp lý của Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc? ​07/10/2019 15:16
Tội xâm phạm chỗ ở của người khác Dấu hiệu pháp lý và hình phạt
Tội xâm phạm chỗ ở của người khác: Dấu hiệu pháp lý và hình phạt?03/10/2019 21:21

Chế tài với Tội "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"?

(BVPL) - Báo BVPL có bài “Triệt xóa ổ nhóm trộm cắp táo tợn xứ Thanh”, tôi muốn hỏi thế nào là chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có?Thế nào là tài sản do người khác phạm tội mà có? Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bị xử lý thế nào? ​