Dấu hiệu pháp lý của Tội mua bán người
Dấu hiệu pháp lý của Tội mua bán người?30/03/2020 19:09
Hình phạt nào đối với các trường hợp gian dối để trốn cách ly
Hình phạt nào đối với các trường hợp gian dối để trốn cách ly? 28/03/2020 11:20
Xử lý với việc cưỡng chế thu hồi đất trái quy định của pháp luật
Xử lý với việc cưỡng chế thu hồi đất trái quy định của pháp luật ?25/03/2020 16:48
Nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự của đồng phạm và căn cứ xác định vụ án có đồng phạm
Nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự của đồng phạm và căn cứ xác định vụ án có đồng phạm?16/03/2020 08:09
Cố ý lây nhiễm virus nCoV cho người khác có bị xử lý hình sự
Cố ý lây nhiễm virus nCoV cho người khác có bị xử lý hình sự?14/03/2020 08:15
Yếu tố cấu thành Tội trốn khỏi nơi giam, giữ
Yếu tố cấu thành Tội trốn khỏi nơi giam, giữ?11/03/2020 10:52
Ngược đãi người thân mức độ nào sẽ bị xử lý hình sự
Ngược đãi người thân mức độ nào sẽ bị xử lý hình sự?03/03/2020 15:43
Chế tài với Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Chế tài với Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp?25/02/2020 10:26
Các đối tượng trợ giúp Tuấn khỉ sẽ phải chịu hình phạt nào
Các đối tượng "trợ giúp" Tuấn "khỉ" sẽ phải chịu hình phạt nào?18/02/2020 10:59
Quen nhau qua facebook, nam thanh niên dụ dỗ bé gái quan hệ 17 lần
Quen nhau qua facebook, nam thanh niên dụ dỗ bé gái quan hệ 17 lần17/02/2020 16:25

Dấu hiệu pháp lý của Tội mua bán người?

(BVPL) - Báo BVPL có bài “Một phụ nữ trốn thoát sau khi bị bán qua biên giới, tố cáo 3 kẻ buôn người”, tôi xin hỏi thế nào là mua bán ngườii? Dấu hiệu pháp lý của Tội mua bán người? (Trần Thị Nhung, Yên Dũng, Bắc Giang).