Giả danh công an lừa đảo người khác phạm tội gì
Giả danh công an lừa đảo người khác phạm tội gì?05/06/2020 13:58
Xử lý với người thực hiện hành vi “biến thái”
Xử lý với người thực hiện hành vi “biến thái”?15/05/2020 11:13
Căn cứ xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
Căn cứ xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?09/05/2020 12:39
Trục lợi từ việc mua máy xét nghiệm COVID - 19 phạm tội gì
Trục lợi từ việc mua máy xét nghiệm COVID - 19 phạm tội gì ? 02/05/2020 18:29
Yếu tố cấu thành Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
Yếu tố cấu thành Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản?21/04/2020 07:57
Phân biệt tội gián điệp và tội phản bội tổ quốc
Phân biệt tội gián điệp và tội phản bội tổ quốc ?17/04/2020 17:09
Dấu hiệu pháp lý của Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật
Dấu hiệu pháp lý của Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật?11/04/2020 09:51
Dấu hiệu pháp lý của Tội mua bán người
Dấu hiệu pháp lý của Tội mua bán người?30/03/2020 19:09
Hình phạt nào đối với các trường hợp gian dối để trốn cách ly
Hình phạt nào đối với các trường hợp gian dối để trốn cách ly? 28/03/2020 11:20
Xử lý với việc cưỡng chế thu hồi đất trái quy định của pháp luật
Xử lý với việc cưỡng chế thu hồi đất trái quy định của pháp luật ?25/03/2020 16:48

Giả danh công an lừa đảo người khác phạm tội gì?

(BVPL) – Báo BVPL có bài viết: “Giả danh Công an Hà Nội thực hiện cú lừa “ngoạn mục”. Tôi muốn hỏi: Người thực hiện hành vi giả danh công an lừa đảo người khác phạm tội gì?