Nhân sự mới Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nhân sự mới Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyênMôi trường21/03/2020 20:47

Nhân sự mới Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa triển khai công bố và trao quyết định bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.