Khánh Hòa có tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Khánh Hòa có tân Phó thư Thường trực Tỉnh ủy28/02/2020 21:02
Ông Nguyễn Khắc Định nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Ông Nguyễn Khắc Định nhận chức thư Tỉnh ủy Khánh Hòa19/10/2019 19:36
Bộ Chính trị cho thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Bộ Chính trị cho thôi chức thư Tỉnh ủy Khánh Hòa17/10/2019 19:23
Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Bộ trưởng Y tế
Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Bộ trưởng Y tế15/10/2019 13:55
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm thư Tỉnh ủy Khánh Hòa 15/10/2019 13:05
Lý do Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chưa bị xem xét xử lí kỷ luật
Lý do thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chưa bị xem xét xử lí kỷ luật30/09/2019 17:54
Thực hư thông tin Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa xin nghỉ hưu trước tuổi trong khi đang bị xem xét kỷ luật
Thực hư thông tin thư Tỉnh ủy Khánh Hòa xin nghỉ hưu trước tuổi trong khi đang bị xem xét kỷ luật21/09/2019 16:33
Xem xét kỷ luật Bí thư, Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Xem xét kỷ luật thư, Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa23/08/2019 16:40

Khánh Hòa có tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(BVPL) – Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa đã được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020