Ông Nguyễn Khắc Định nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Ông Nguyễn Khắc Định nhận chức thư Tỉnh ủy Khánh Hòa19/10/2019 19:36
Bộ Chính trị cho thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Bộ Chính trị cho thôi chức thư Tỉnh ủy Khánh Hòa17/10/2019 19:23
Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Bộ trưởng Y tế
Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Bộ trưởng Y tế15/10/2019 13:55
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm thư Tỉnh ủy Khánh Hòa 15/10/2019 13:05
Lý do Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chưa bị xem xét xử lí kỷ luật
Lý do thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chưa bị xem xét xử lí kỷ luật30/09/2019 17:54
Thực hư thông tin Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa xin nghỉ hưu trước tuổi trong khi đang bị xem xét kỷ luật
Thực hư thông tin thư Tỉnh ủy Khánh Hòa xin nghỉ hưu trước tuổi trong khi đang bị xem xét kỷ luật21/09/2019 16:33
Xem xét kỷ luật Bí thư, Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Xem xét kỷ luật thư, Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa23/08/2019 16:40

Ông Nguyễn Khắc Định nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

(BVPL) – Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa bất thường đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV thôi giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; chỉ định ông Nguyễn Khắc Định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.