VKSND tối cao công bố kết quả điểm thi tuyển công chức vòng 1 năm 2020
VKSND tối cao công bố kết quả điểm thi tuyển công chức vòng 1 năm 202024/12/2020 08:42
Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức các đơn vị VKSND tối cao năm 2019 vòng 2
Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức các đơn vị VKSND tối cao năm 2019 (vòng 2)05/06/2020 17:35
Thi tuyển công chức tại An Giang Con gái Chủ tịch tỉnh có điểm thi cao nhất
Thi tuyển công chức tại An Giang: Con gái Chủ tịch tỉnh có điểm thi cao nhất14/03/2019 10:11
VKSND tối cao thông báo kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức ngành KSND năm 2018
VKSND tối cao thông báo kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức ngành KSND năm 201810/09/2018 17:29
Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi tuyển công chức các đơn vị thuộc VKSND tối cao
Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi tuyển công chức các đơn vị thuộc VKSND tối cao11/05/2018 18:17

VKSND tối cao công bố kết quả điểm thi tuyển công chức vòng 1 năm 2020

(BVPL) - Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao vừa có Thông báo số 1975/TB-HĐTD về kết quả điểm thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 (vòng 1).