Cần xây dựng cơ chế pháp lý phù hợp để đảm bảo quyền con người
Cần xây dựng cơ chế pháp lý phù hợp để đảm bảo quyền con người06/11/2020 21:06
Tập trung nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học
Tập trung nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học31/12/2019 15:00

Cần xây dựng cơ chế pháp lý phù hợp để đảm bảo quyền con người

(BVPL) – Đó là một trong những kiến nghị được đưa ra tại hội thảo khoa học do VKSND TP Cần Thơ kết hợp với Công an TP Cần Thơ và khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.