Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới
Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới02/12/2019 09:58

Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

Tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo tòa án 2 tỉnh.