Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng23/01/2021 11:50
1 587 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng
1.587 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng22/01/2021 19:22
Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng22/01/2021 18:17
Quân và dân đảo Sinh Tồn Trường Sa hướng về Đại hội XIII của Đảng
Quân và dân đảo Sinh Tồn (Trường Sa) hướng về Đại hội XIII của Đảng20/01/2021 12:05
Hà Nội sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Hà Nội sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất phục vụ Đại hội XIII của Đảng 20/01/2021 09:02
Đại hội XIII của Đảng Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết
Đại hội XIII của Đảng: Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết19/01/2021 11:00
Thủ đô rực rỡ màu cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thủ đô rực rỡ màu cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng19/01/2021 09:41
Thủ đô Hà Nội rộn ràng cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng
Thủ đô Hà Nội rộn ràng cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảngiconvideo
18/01/2021 15:02
Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIII của Đảng - Đi đường nào cho khỏi tắc
Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIII của Đảng - Đi đường nào cho khỏi tắc?iconvideo
18/01/2021 09:24
Hội nghị Trung ương 15, khóa XII Hoàn tất việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
Hội nghị Trung ương 15, khóa XII: Hoàn tất việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng17/01/2021 13:35
Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảngiconvideo
16/01/2021 22:33
Ngày 22 1, khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Ngày 22/1, khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảngiconvideo
13/01/2021 11:00
Thường trực Ban Bí thư Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng
Thường trực Ban Bí thư: Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng10/01/2021 17:08
Nhiều chính đảng Mỹ Latinh gửi thông điệp chào mừng Đại hội XIII
Nhiều chính đảng Mỹ Latinh gửi thông điệp chào mừng Đại hội XIII08/01/2021 14:35
Tập trung cao độ phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Tập trung cao độ phục vụ Đại hội XIII của Đảngiconvideo
07/01/2021 17:42
Khai trương trang thông tin về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Khai trương trang thông tin về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảngiconvideo
04/12/2020 11:58
Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảngiconvideo
14/02/2020 20:28

Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(BVPL) - Trung tâm Hội nghị quốc gia, nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 đã hoàn tất các công việc chuẩn bị.