1 587 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng
1.587 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng22/01/2021 19:22
VKSND tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
VKSND tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động22/01/2021 17:45
Tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 21/01/2021 16:34
Đại hội XIII của Đảng Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết
Đại hội XIII của Đảng: Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết19/01/2021 11:00
Thủ đô rực rỡ màu cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thủ đô rực rỡ màu cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng19/01/2021 09:41
Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảngiconvideo
16/01/2021 22:33
Hà Nội sẽ xét nghiệm COVID-19 cho các đại biểu tham dự Đại hội Đảng
Hà Nội sẽ xét nghiệm COVID-19 cho các đại biểu tham dự Đại hội Đảng15/01/2021 13:07
Hà Nội chỉnh trang đô thị phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Hà Nội chỉnh trang đô thị phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII13/01/2021 16:13
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội 07/01/2021 09:06
Quyết tâm loại bỏ, xử lý nghiêm cán bộ hư hỏng, tiêu cực, tham nhũng ra khỏi bộ máy
Quyết tâm loại bỏ, xử lý nghiêm cán bộ hư hỏng, tiêu cực, tham nhũng ra khỏi bộ máy 20/12/2020 18:11
Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 16/12/2020 19:34
2 300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ Xiconvideo
09/12/2020 15:38
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XIiconvideo
15/10/2020 20:00
Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI
Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XIiconvideo
14/10/2020 11:30
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nộiiconvideo
12/10/2020 14:24
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tumiconvideo
26/09/2020 18:09
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXViconvideo
27/08/2020 19:39
Các ý kiến tâm huyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
Các ý kiến tâm huyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025iconvideo
27/08/2020 10:21
Đại biểu Quốc hội mua hộ chiếu Đảo Síp Cyprus
Đại biểu Quốc hội mua hộ chiếu Đảo Síp (Cyprus)iconvideo
26/08/2020 21:43
Cân nhắc lựa chọn người đại biểu của nhân dân
Cân nhắc lựa chọn người đại biểu của nhân dâniconvideo
05/07/2020 09:37

1.587 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

(BVPL) - Chiều 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp báo trước khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.