Chế độ ưu đãi người có công phải tương xứng, cao hơn chế độ bảo trợ xã hội khác
Chế độ ưu đãi người có công phải tương xứng, cao hơn chế độ bảo trợ xã hội khác11/08/2020 13:00
Đề xuất thêm đối tượng được hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ
Đề xuất thêm đối tượng được hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ02/07/2020 11:51
Trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo
Trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo01/06/2020 11:24
Chặt chẽ, chính xác khi triển khai gói an sinh xã hội 62 nghìn tỉ đồng
Chặt chẽ, chính xác khi triển khai gói an sinh xã hội 62 nghìn tỉ đồng 28/04/2020 13:26
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ03/03/2020 15:09
Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐ-TBXH, Bộ TT-TT, NHNN
Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐ-TBXH, Bộ TT-TT, NHNN31/12/2019 20:07
Sẽ rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật trước khi phê chuẩn Công ước ILO
Sẽ rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật trước khi phê chuẩn Công ước ILO07/06/2019 16:50
Triển khai quyết định nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ
Triển khai quyết định nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ27/03/2018 16:30
Ông Đào Ngọc Dung làm Trưởng Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương
Ông Đào Ngọc Dung làm Trưởng Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương21/12/2017 13:36

Chế độ ưu đãi người có công phải tương xứng, cao hơn chế độ bảo trợ xã hội khác

(BVPL) - Chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và thân nhân là sự tri ân những người có công với cách mạng, với đất nước nên phải tương xứng, cao hơn các chế độ bảo trợ xã hội khác; chế độ ưu đãi phải xứng đáng với công lao, cống hiến theo từng diện đối tượng, không cào bằng …