Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ
Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ07/08/2020 15:19
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 cơ quan
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 cơ quan27/07/2020 16:14
Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nội vụ
Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nội vụ04/05/2020 11:32

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Ngày 6/8, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.